SAL7384, Act: R°340.2 (619 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°340.2  
Act
Date: 1491-02-11

Transcription

2019-12-01 by fernand BERTRAND
Allen den gheene(n) doen condt dat h(er) reyner vand(er)/
elst prochiaen van s(in)te jacops opde biest h(er) jan/
de grove h(er) symoen sampeyn meest(er) hubrecht gheerschove(n)/
en(de) h(er) henrick obligiers als oude cappellane(n) ind(er)/
kercken van s(in)te jacops voirs(creven) in p(rese)ntia hebben/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de)/
auc(tori)teyt gegeve(n) gielise van corbeke den jonge(n)/
en(de) willem(me) van lele Aut alt(er)i Alle hue(r) saken/
die sij te same(n) oft bezund(er)t uuyt saken vand(er)/
selv(er) cappelryen en(de) hue(re)n jairgetijde(n) uutstaen(de)/
moege(n) hebben ende niet voirde(r) voe(r) alle gerichte(n) (et)c(etera)/
Alle hue(r) jairguld(en) (et)c(etera) Te verwae(re)n in melio(r)i for(ma)/
Promitten(tes) rat(um) renu(n)cian(tes) cu(m) p(otes)tate substituen(di)/
salvo iusto calculo cor(am) duffle vyncke februarii/
xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters