SAL7384, Act: R°368.3-V°368.1 (674 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°368.3-V°368.1  
Act
Date: 1491-02-26

Transcription

2020-04-23 by fernand BERTRAND
Nae dien h(er) felix boete ond(er) p(ro)chiaen van s(in)te qui(n)tens/
te loven(e) h(er) jacop emonts religieux en(de) procurator/
vand(en) goidshuyse vand(en) augustine(n) bi(n)nen des(er)/
stadt en(de) lijsbeth van hare(n) woenen(de) ten huyse/
wout(er)s vand(er) hoochstrat(en) met drie behoirlijcke/
rastemente(n) gevolcht hebben op zeke(re) haeflijcke/
goede gebleve(n) en(de) verstorve(n) nae de doot jans/
wijle(n) besuets soe zij dat inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) met hue(re)n gelev(er)d(en) voirspreke/
hebben doen opdoen en(de) d(air)entinde(n) gethoent bij/
voirgaen(de) vonness(en) van scepen(en) met ja(n)ne mariss(en)/
en(de) willem(me) claes vorste(re)n en(de) oick bij vonnesse van/
scepen(en) gecleert heeft de voirs(creven) h(er) felix op sijn borst/
als een priest(er) sculdich es te doene dat sijn schult/
die hij aende selve gerasteerde goede uutstaen(de)/
gedroech drie rinsgulden(en) sond(er) de coste(n) ind(er)/
saken gelopen En(de) de voirs(creven) h(er) jacop op vier/
rinsgulden(en) sond(er) cost en(de) co(m)mer ende lijsbeth
//
bij hue(re)n eede de voirs(creven) huer scult op drie rinsg(u)ld(en)/
van pijne en(de) arbeyde sond(er) cost en(de) co(m)mer Soe/
hebben de scepen(en) van loven(e) ind(er) saken gemaent/
gewijst met vonnesse t(er) manissen smeyers dat/
de voirs(creven) h(er) felix en(de) de ande(re) voirgenoem(de)/
p(er)sone(n) die gerasteerde goede ten hoochsten/
bringe(n) sulle(n) en(de) huer geve(r)ificeerde scult d(air)aene/
neme(n) ov(er)de dair yet dat sijt wed(er)ke(re)n sulle(n)/
en(de) oft dair gebrake dat zij voirt volge(n) sulle(n)/
met rechte In scampno cor(am) om(n)ib(us) scabinis/
dempto pynnock februarii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters