SAL7384, Act: R°371.2 (680 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°371.2  
Act
Date: 1491-02-28

Transcription

2020-04-18 by fernand BERTRAND
Item jacop lyemi(n)cx heeft gelooft te betalen(e) arnde/
scrijne en(de) willem(me) de wale aut Sestich rinsgulden(en)/
te xx stuv(er)s tstuck bone monete tussche(n) dit ende/
paesschen naistcomen(de) te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Als van/
seke(re)n haringe(n) die deselve jacop tege(n) den voirs(creven)/
willem(me) gecocht heeft behalve(n) in des(en) den selve(n)/
willem(me) zijn actie van des hij met rechte bedwonge(n)/
tot antw(er)pen meer soude moete(n) betalen vand(en)/
voirs(creven) haring(en) dan de voirs(creven) lx rinsgulden(en)/
Met conditien oick weert dat jacop voirs(creven)/
van hier v(er)toge om taersschot oft eld(er)s te gaen/
woene(n) dat in dien gevalle de voirs(creven) schult/
alsnu gevallen sal sijn om met desen br(ieven) he(m)/
te moege(n) behulpen soe v(er)re dat tot des voirs(creven)/
willems kynnesse quame en sal oick deselve/
jacop he(m) niet moege(n) behulpen tege(n) de voirs(creven)/
schult met brieve(n) van qui(n)cquernelle(n) dien van/
arsschot v(er)leent noch gheen and(er) behulp in gheend(er)/
manie(re)n cor(am) lyefkenrode hoeve(n) februarii ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters