SAL7384, Act: R°428.2-V°428.1 (775 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°428.2-V°428.1  
Act
Date: 1491-03-24

Transcription

2020-08-20 by fernand BERTRAND
Tvonnesse tusschen will(em)me van leefdale als procur(eur)/
goirts vande(n) berghe die sijn aensprake gedaen/
heeft inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
op gheerde boxhorens als possessoir vande(n) drake/
uut saken van vier hollansgulden(en) erffelijck die/
deselve goirt als mombour sijns wijffs eysschen(de)/
was uut crachte van gueding(en) van scepen(en) br(ieven)/
van loven(e) als sijnd(er) werdi(n)nen en(de) hue(re)n medeerfg(enamen)/
verstorve(n) nae de doot jans blanckart en(de) sijns/
wijfs opden selve(n) draeck t(er) eenre ende de(n) selve(n) g(heer)de/
boxhoren [dylay en(de) uutstel genome(n) hebben(de) om sijne(n) garant te doe(n) coepe(n) en(de) dage(n) en(de) ten daige d(air)toe gestelt] wat verhaels maken(de) van antweerdd(en)/
d(er) principaeld(er) q(ue)stien aengaen(de) nochtan ut(er)lijck/
decline(re)nde vand(en) gerichte want hij allegeerde
//
dat deselve goirt voirmaels in sijnd(er) aensprake(n)/
zeke(re) actie van testame(n)te geruert soude hebben/
en(de) oick dat deselve goirt [ende] op de geheele rinte/
conclusie gemaict soude hebben dair de selve/
goirt ontki(n)nen(de) de [nae gheerts allegatie e(n)nige] rue(r)inge vand(en) voirs(creven) testame(n)te gedae(n)/
e(m)mer dat hij d(air)op e(n)nige conclusie gemaect soude te/
hebben [mair] seyde he(m) alleene gefondeert te hebben op/
dlantrecht en(de) des(er) stadt recht en(de) hoe hij oick/
geconcludeert hadde [alleene] opde vier hollansguld(en)/
erffelijck soe v(er)re zijns wijfs actie van dien/
hair bestrecte des hij he(m) gedroech totte(n) onthoud(en)/
vand(en) scepen(en) t(er) ande(re) Es gewesen bij vonnesse/
gelieft den selve(n) g(heer)de naird(er) tantw(eer)d(en) op goirts [p(ro)cur(eur)]/
aensprake dat hij dat doen mach In scampno/
cor(am) om(n)ib(us) [scabinis] dempt(is) kersmake(re) hoeve(n) martii/
xxiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters