SAL7384, Act: R°436.1 (787 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°436.1  
Act
Date: 1491-04-06

Transcription

2020-08-24 by fernand BERTRAND
Item willem vand(er) bruggen al(ia)s metten gelde als/
brued(er) van svad(er)s wegen van anth(onijs) vand(er) brugge(n)/
ond(er) sijn daige sijnde heeft geapprobeert alsulken/
erfuuytgevi(n)ge alse pet(er) vyncke van meerhout en(de)/
wout(er) buelens te diest wonen(de) alse mombours ende/
mage desselfs anthonijs vand(er) moed(er) wege(n) gedaen/
hebben truytene myelen oick te dyest woenen(de) van/
eene(n) huyse ende hove mette(n) toebehoirte(n) den selve(n)/
anthonise toebehoiren(de) gelege(n) te dyest inde bev(er)strate/
tusschen de goede willems vand(en) lae(r) t(er) eenre en(de)/
de goede desselfs anth(onijs) t(er) ande(r) zijd(en) Ende heeft/
geloeft deselve willem tselve van weerden te houd(en)/
Bij alsoe nochtan dat int selve erfuutgeve(n) dmeest/
profijt van sijne(n) brued(er) voirs(creven) voirtgekeert es en(de) dat/
de rinten ende profijten d(air)aff comen(de) bove(n) de co(m)me(re)n/
d(air) uutgaen(de) den selve(n) sijne(n) brued(er) toegevuecht werdd(en)/
soe dat behoirt cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters