SAL7384, Act: R°436.2-V°436.1 (788 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°436.2-V°436.1  
Act
Date: 1491-04-06

Transcription

2020-08-25 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) pet(er) vynck ende wout(er) buelens als/
maige ende mombours des voirs(creven) anthonijs/
in p(rese)ntia hebben geconsenteert den voirs(creven) willem(me)/
vand(er) bruggen dat hij sond(er) p(re)judijs van hem/
oft van uut saken van dien tegen hem gealleg(eer)t/
te moege(n) wordden e(n)nige have van sijne(n) vad(er)/
aenveert te hebben oft en(de) alsoe in sijns vad(er)s scult/
getogen te moege(n) wordden sal moegen executie neme(n)/
met beleyde oft and(er)ssins van alsulken geluften alse/
jan vand(er) elst ende marie marien sijn wijff henr(icke)/
vand(er) bruggen al(ia)s metten gelde sijnen vad(er) deden/
voir scepen(en) van loven(e) anno lxxxvii xvii in dece(m)bri/
vand(en) afquiting(en) d(air) eend(er) en(de) vand(en) twee croone(n)/
erffelijck die deselve henr(ic) de vad(er) voirmaels/
behoud(en) heeft op huys ende hoff mett(en) toebehoirt(en)/
gelegen te tieldonck opd(en) lauw(er)driesch dwelck/
deselve gehuysschen tegen den selve(n) henr(icke) te/
erfpachte geno(m)e(n) hadd(en) Te voirde(r) want voir die geluefte/
van afquite(n) deselve gehuysschen realijck v(er)oblig(eer)den
//
ende tonderpande stelden den selven henr(icke)/
met orlove smeyers van loven(e) van h(er)heyd(en)/
d(air) ov(er)staen(de) alle hue(r) goede inde prochie van thieldonc/
gelegen coram eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters