SAL7384, Act: R°459.2-V°459.1 (826 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°459.2-V°459.1  
Act
Date: 1491-04-21

Transcription

2020-09-27 by fernand BERTRAND
Want henrick van beringen sone wijlen goirts/
uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) ov(er)lange/
gepasseert houden(de) ende besitten(de) es vier sacken/
corens goet ende payabel mate van vilvoirde(n) erfspachts/
vallen(de) jairlijcx s(in)te andriesmesse apostels ende te/
betalen(e) te vilvoirden Aen ende op een block lants/
houden(de) vijff boende(re)n gelegen tusschen den wech/
geheeten tsh(er)togen strate t(er) eenre en(de) de broecstrate/
t(er) ande(re) hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even)/
aenden meye(r) van campenhoute oft zijne(n) stadhoude(r)/
te meltbroeck Alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) he(re)n willem(me) van elsdoer ridd(er) henr(icke)/
van elsdoer zijne(n) brued(er) en(de) ja(n)ne de weve(re) wynne/
des voirs(creven) h(er) wille(m)s dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden oft zij hen tegen deselve leveri(n)ge hadd(en)/
willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten v(er)streken(en)
//
dage nyet gecompareert en zijn noch procur(eur)/
van hue(re)n wegen de voirs(creven) henrick van beri(n)g(en)/
altijt compare(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen bij rappoirte thiebouts/
steenweechs des(er) stadt bode behoirlijc gebleke(n)/
heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach besceydi(n)ge/
gesciet te sijne gewesen hebben voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) henricx van/
beringe(n) niet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
ende d(er) scepen(en) datmen den selve(n) henr(icke) houd(en)/
soude inde macht van sijne(n) scepen(en) brieve(n)/
ende leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen es In scampno aprilis xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters