SAL7384, Act: R°478.4-V°478.1 (854 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°478.4-V°478.1  
Act
Date: 1491-04-30

Transcription

2020-10-20 by fernand BERTRAND
Want gorijs beghints als procur(eur) jans liebrechts die/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) geleydt es tot alle(n)/
den goeden beyde have en(de) erve symoens van west(er)beke/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreve(n) aenden meye(r) van wiltsele oft zijnen/
stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n ende den selve(n) symoene en(de) sijnd(er) huysvrouwe(n)/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyden oft zij hen tege(n)/
deselve leveringe hadd(en) wille(n) oppone(re)n Aldair/
sij op heden als ten verstreken(en) daige nyet gecomp(ar)eert/
en sijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen den procur(eur)/
jans liebrechts voirs(creven) altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e)
//
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte/
en(de) cleernissen tyebouts steweechs des(er) stadt bode/
behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de)/
dach besceydinge gesciet te sijne gewesen hebben/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydde(n) niet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydd(en) houd(en) soude/
inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es/
Behalve(n) dat claes vasont als procur(eur) willems/
van gheele oick geleydt sijnde tott(er) voirs(creven) p(er)soene(n)/
goede voir den voirs(creven) ja(n)ne liebrechts consente(re)nde/
dit vonnesse van contu(m)atien gegeve(n) te wordde(n)/
opd(er) selv(er) p(er)soene(n) goede bij alsoe nochtan dat hij als/
oud(er) geleydde ind(en) name als vo(r)e p(ro)cede(re)n soude/
den voirs(creven) ja(n)ne liebrechts geloeft heeft t(er) stont/
opde selve goede te p(ro)cede(re)n en(de) voirt te va(r)en In/
scampno aprilis ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters