SAL7384, Act: R°487.4-V°487.1 (868 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°487.4-V°487.1  
Act
Date: 1491-05-09

Transcription

2020-10-24 by fernand BERTRAND
Item willem van nurode geheeten van stratem woenen(de)/
t(er) beken in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekindt genome(n)/
te hebben van meeste(re)n ja(n)ne hebscap als rintmeest(er)/
en(de) procur(eur) des goidshuys van p(er)cke de thiende desselfs/
goidshuys gelegen ter beken geheeten neder assent/
inde prochie van werchte(r) met allen zijne(n) toebehoirte(n)/
gelijck hij die h(ier)voirmaels gehouden heeft Te houd(en)/
te hebben en(de) te gebruycken van s(in)t jansmesse naistcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n deen nae dand(er) sond(er)/
middel vervolgen(de) Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)
//
te weten(e) de twee ierste jae(re)n naistcomen(de) elcx jairs/
om vier mudden rocx en(de) vier mudde(n) g(er)sten en(de)/
dande(r) vier jae(re)n d(air)nae Elcx jairs om en(de) voe(r)/
vijff mudde(n) rocx en(de) vijff mudde(n) g(er)sten en(de) de/
drie leste jae(re)n elcx jairs om en(de) voe(r) sesse mudd(en)/
rocx en(de) sesse mudde(n) g(er)sten cuiuslibet g(ra)ni boni/
et pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na b(e)n(e) p(re)pa(ra)ti mate van/
loven(e) alle jae(re) s(in)t andriesmesse apostels te betalen(e)/
en(de) te loven(e) oft te p(er)cke opden spike(r) dair de(n) voirs(creven)/
procur(eur) best gelieve(n) sal te leve(re)n quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] Ende/
alle dese conditien (et)c(etera) cor(am) kersmake(re) pynnock/
maii ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters