SAL7384, Act: R°491.3 (877 of 1041)
Search Act
previous | next
Act R°491.3  
Act
Date: 1491-05-11

Transcription

2020-11-03 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt tusschen/
woute(re)n van berthem als procur(eur) henricx van lare van/
wegen d(er) kinde(re)n desselfs henricx van lare t(er) eenre/
en(de) goirde vand(en) putte vrancken t(er)vrancx en(de) janne/
helscheviers t(er) ande(re) aengaen(de) der v(er)sterffenisse(n) ende/
deylinge(n) vand(en) goede(n) gebleve(n) nae daflivich(eit) wout(er)s/
wijle(n) van lare en(de) zijnd(er) weerdi(n)nen d(air)aff de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) beg(er)de sceydi(n)ge en(de) deyli(n)ge inde(n) name va(n)d(en)/
kinde(re)n des voirs(creven) henricx Dair tege(n) de voirs(creven)/
wed(er)p(ar)tie seyde dat zij verdeylt wa(r)en vand(en) goed(en)/
en(de) versterffenissen d(air) questie af es en(de) dat tselve/
gebuert was en(de) geloeft hadden te v(er)thyene navolgen(de)/
der deyling(en) d(air)aff gebuert voir de wet van/
velthem en(de) meer ande(re)n p(er)soene(n) bege(re)nde alsoe/
gere(n)voieert te wordden om ald(air) in dien te p(ro)cede(re)n/
alsoe nae recht behoi(r)en soude Es gewesen en(de)/
get(er)mineert bijd(er) wet voirs(creven) dat zij p(ar)tien v(er)sinde(n)/
desen aengaen(de) t(er) plaetssen van velthem voirs(creven) om/
hier van tege(n) malcande(re)n recht te geven(e) ende/
te nemen(e) voir wet ald(air) nae de voirhandeli(n)ge/
alsoe nae recht behoi(r)en soude In (con)s(ili)[o] op(idi) maii xi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters