SAL7384, Act: R°501.1 (897 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°501.1  
Act
Date: 1491-05-17

Transcription

2020-11-14 by fernand BERTRAND
Want arnoldus kyp als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck van betalinge(n) van/
sesthien rinsgulden(en) gevallen deen hellicht in au/
gusto lxxxix ende dander hellicht in augusto xc/
ende voir de bewijssenisse van acht rinsguld(en) erffelik(er)/
rinten uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
ond(er) den ande(re)n tot allen den goede(n) beyde have/
ende erve joes wijle(n) vanden steenwege en(de) henricx/
wile(n) vanden steenwege soe wair die gelegen sijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r)/
van halen oft zijne(n) stadhoude(r) te kersbeke alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende ja(n)ne va(n)d(en)/
steenwege sone des voirs(creven) wijle(n) joes en(de) de(n) erfgename(n)/
des voirs(creven) wijle(n) henricx vand(en) steenwege dach van/
rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(e) doen besceyden oft zij hen tege(n) deselve/
leveri(n)ge hadd(en) wille(n) oppone(re)n Aldair zij op heden/
als ten verstreken(en) daige nyet gecompareert en zijn/
noch oick procur(eur) van hue(re)n wege(n) den voirscr(even)/
geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rappoirte en(de) cleernissen giel(ijs) eveloege/
des(er) stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe ende dach besceydinge gesciet te sijne gewes(en)/
hebben voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den deselve(n) geleydden/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es In scampno maii xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters