SAL7384, Act: R°504.2 (901 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°504.2  
Act
Date: 1491-05-19

Transcription

2020-11-25 by fernand BERTRAND
Vanden questien ende geschillen uustaen(de) tussche(n) willem(me)/
tybe als man en(de) momboir lijsbetten sbeyers zijnd(er) huysvr(ouwe)/
weduwe henricx wile(n) vanden ynde huers leste mans/
t(er) eenre ende huyghen van udekem en(de) jouffr(ouwen) magdaleene(n)/
van meenssele zijnder huysvrouwen t(er) ande(re) aengaen(de)/
d(er) huwelik(er) vorweerden die de voirs(creven) huyge en(de)/
sijn huysvrouwe geloeft en(de) toegeseeght souden hebbe(n)/
den voirs(creven) wijle(n) henricke vanden ynde en(de) lijsbette(n)/
sbeyers ende oick aengaen(de) den testamente en(de) uut(er)ste(n)/
wille desselfs wijle(n) henricx met gad(er)s alle(n) ande(re)n/
questien ende geschille(n) die deselve p(ar)tien enichssins/
tegen malcande(re)n soude(n) moege(n) hebben hebben hen/
de selve p(ar)tien in wed(er)sijden gesubmitteert en(de) v(er)bond(en)/
inde mi(n)like uutsprake vand(en) arbit(er)s en(de) mi(n)like yffene(re)n/
naebescr(even) bijd(en) selve(n) p(ar)tien in wed(er)sijde(n) d(air)toe gecoren/
en(de) genome(n) te weten(e) de voirs(creven) yerste p(ar)tie in gielise/
van duffle en(de) meeste(re)n b(ar)telmeeuse kyp secretar(is) d(er)/
stadt van loven(e) ende de voirs(creven) tweeste p(ar)tie in loenijse/
van udekem en(de) arnold(e) kyp welke p(ar)tien hue(r) gescrifte(n)/
en(de) documente(n) hen dienen(de) den voirs(creven) arbit(er)s ov(er)geve(n)/
zullen tusschen dit en(de) xiiii nachte(n) naistcomen(de) Om/
dae(re)ntinden bijden selve(n) arbit(er)s d(air)aff hue(r) mi(n)like/
uutsprake eendrachtichlijck te doene bi(n)nen xiiii/
nachten dair nae volgen(de) Met sulk(er) conditien oick/
oft de voirs(creven) arbit(er)s hue(r) uutsprake niet eendrach/
tichlijck en consten gedoen datme(n) in dien gevalle/
de voirs(creven) documente(n) in wed(er)sijden ov(er)gegeve(n) alsda(n)/
dragen en(de) bringe(n) sal voir scepen(en) va(n) loven(e) om d(air)af een/
vonnesse en(de) uutsprake va(n) rechte te hebbe(n) op hue(re)n beh(...)? wij(n)?/
cor(am) duffle hoeve(n) maii xix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters