SAL7384, Act: R°506.2 (905 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°506.2  
Act
Date: 1491-05-19

Transcription

2020-11-21 by fernand BERTRAND
Item al eest dat de actie van desen twee voirs(creven)/
brieve(n) en(de) vand(en) rinte(n) d(air)inne begrepen toebehoirt/
geheelijck nad(er) doot der voirs(creven) wed(uwen) den voirs(creven)/
meeste(re)n vand(er) dist(ri)butien tott(er) selv(er) dist(ri)bucien behoef/
en(de) voir de fundatie vand(er) voirs(creven) cappelrien Soe/
hebben nochtan deselve meest(er)s der zelv(er) weduwen/
tot hue(re)r beg(er)ten de principael rintbrieve voirs(creven)/
in hue(re)n handen gelaten om die rinte(n) jairlijcx/
hue(r) leefdaghe tot hue(re)r tocht d(air)mede te moegen/
eysschen en(de) v(er)volgen Bij alsoe nochtan dat de/
meest(er)s ind(en) name en(de) tot behoef als vo(r)e d(air)aff om/
die nae hue(r) doot te vinden(e) en(de) te gecrigen besorght/
sulle(n) moege(n) sijn en(de) wete(n) moegen die alsdan te v(er)hale(n)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters