SAL7384, Act: R°531.4-V°531.1 (938 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°531.4-V°531.1  
Act
Date: 1491-05-30

Transcription

2020-12-29 by fernand BERTRAND
Item willem ende henrick van daelhem gebruede(re)n/
voe(r) hen ende inden name van jouffr(ouwe) elssen van daelhe(m)/
hue(re)r zust(er) die zij in desen gelove(n) te vervangen(e) hebbe(n)
//
gekindt ende gelijdt dat zij wettelijck vercocht/
hebbe(n) hee(re)n lodewijcke pynnock ridde(r) meye(r) van/
loven(e) thoff geheete(n) van tuynen gelege(n) te rode/
bijder horst en(de) d(air)omtr(int) alsoe zij dat ald(air) besete(n)/
hebben met landen beempde(n) eeusselen wate(re)n huysen/
ende alle ande(re) hue(re)n toebehoirte(n) om de so(m)me van vijffhond(er)t/
rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck eens bove(n) de xxii r(ins)gul(den)/
erffelijck die gor(ijs) van dyeve(n) d(air)op heeft staen(de) ter/
quiting(en) den pe(n)ninck xviii die de voirs(creven) h(er) lod(ewijck)/
van nu voirtaene tot zijne(n) laste sal neme(n) Geloven(de)/
de voirs(creven) gebrued(er)s ind(en) name als bove(n) dat zij met/
hue(r) voirs(creven) zust(er) t(er) manissen vand(en) voirs(creven) he(re)n/
lod(ewijcke) de(n) selve(n) he(re)n lodewijck(e) oft de(n) ghene(n) die/
he(m) gelieve(n) sal dair inne te goeyen voe(r) de leenhe(re)n/
d(air)af men die houden(de) es ende vanden ande(re)n goed(en)/
egheen leen zijnde voe(r) scepen(en) van loeven(e) met/
gelueft(en) van wairscap ende genoech doen/
ende vande(n) laste(n) d(air)inne vallen(de) sulle(n) de gebrued(er)s/
drage(n) de heergewed(en) ende pontpe(n)ni(n)g(en) en(de) mijn/
voirs(creven) hee(re) trecht vand(er) gueding(en) en(de) ma(n)nen/
van leene(n) in dien ende voe(r) ende eer men de/
voirs(creven) guedinge doen sal sulle(n) de voirs(creven) gebruede(re)n/
ten bijzijne vand(en) selve(n) hee(re)n lod(ewijcke) oft yeman(de) die/
hij d(air)toe ordine(re)n sal stellen in gescrift(en) alle deselve/
goede met hue(re)n regenoete(n) om die alsoe ind(er)/
gueding(en) gecleert te wordd(en) cor(am) ynnock vynck/
maii ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters