SAL7384, Act: R°556.2 (983 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°556.2  
Act
Date: 1491-06-13

Transcription

2021-01-30 by fernand BERTRAND
Item jouffr(ouwe) katlijne van langrode weduwe jans wijle(n)/
de witte in p(rese)ntia heeft gekindt en(de) gelijdt gehave(n) en(de)/
ontfange(n) hebben(de) vand(en) godshuyse van viler uut/
hande(n) jacops m(ijns) he(re)n des p(re)laets van viler cam(er)linck/
de so(m)me van acht rijd(er)s vande(n) xvi rijd(er)s die huer/
viele(n) en(de) v(er)schene(n) aen tselve godshuys in septembri lestled(en)/
oft d(air)omtr(int) vande(n) xvi rijd(er)s lijftochte(n) die zij jairlijcx/
op tselve godshuys en(de) de goede desselfs heffende es/
van welke(n) xvi rijd(er)s alsdoen gevalle(n) deen hellicht/
huer afgeseeght es bij mi(n)like(n) appoi(n)teme(n)te vande(n)/
raide vand(er) stadt van loven(e) d(air) zijs hen toegedragen/
hadden voir de schade die deselve vande(n) godshuyse/
allegeerde(n) geleden te hebben(e) en(de) uut saken van cortsele/
van dien Scelden(de) vande(n) selve(n) xvi rijd(er)s alsdoen/
gevallen volcomelijck quijte tselve godsh(uys) de goede/
van dien den voirs(creven) jacoppe den kem(er)linck en(de) alle(n)/
ande(re)n des quitan(cie) behoeven(de) en(de) van allen ande(re)n voirleden(en)/
t(er)mijne(n) Promitte(n)s null(atenus) alloqui Sed war(andizare) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters