SAL7384, Act: R°560.3 (995 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°560.3  
Act
Date: 1491-06-14

Transcription

2021-02-03 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat jouffr(ouwe) jaq(ue)mijne baudewijns/
docht(er) weduwe arnts wijle(n) vande(n) goire in p(rese)ntia/
heeft gerevoceert en(de) wed(er)roepen alsulke(n) procu(r)atie en(de)/
mechticheyt als zij voirmaels gegeve(n) heeft voir scepen(en)/
ende ond(er) den zegel ten saken d(er) stadt van loven(e)/
m(er)ten(e) laureys hoeymake(re) ja(n)ne van hove jacoppe/
wittema(n)s en(de) den ande(re)n ind(en) selv(en) procu(r)atie mede/
begrepen willende en(de) v(er)clae(re)nde dat deselve p(ro)cu(r)atie/
en(de) mechtich(eyt) van nu voirtaene van gheenre werd(en)/
sijn en sal ende dat al tgene des bij den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s/
oft bijde(n) eene(n) van hen van nu voirtaene in hue(re)n name/
gedaen oft gevordert mocht wordde(n) dat dat geheelijck/
en(de) al nul en(de) van onweerde(n) wese(n) sal cor(am) duffle vynck/
junii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters