SAL7384, Act: V°112.3-R°113.1 (192 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°112.3-R°113.1  
Act
Date: 1490-08-26

Transcription

2018-11-28 by fernand BERTRAND
Want h(er) jan bacx priest(er) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen/
den goede(n) beyde have en(de) erve rombouts wijle(n)/
zanders en(de) jans wijle(n) opde(n) berch soe wair/
die gelegen zijn hem met eene(n) open(en) placate/
van des(er) stadt gescreve(n) aen alle officie(re)n oft/
hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) d(er) weduwe(n) en(de) kinde(re)n oft/
erfgename(n) desselfs rombouts augustijne opde(n)/
berch zone des voirs(creven) wijle(n) jans dach va(n) rechte/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair tege(n)/
hadde(n) wille(n) oppone(re)n Aldair zij op heden als/
ten verstreken(en) daighe nyet gecompareert en/
zijn noch procur(ator) van hue(re)n wegen hem dair
//
tegen oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen bij cleernissen boudens bellens des(er) stadt/
bode behoirlijck hadde gebleke(n) dexecucie va(n)/
desen geschiet te zijne bijde(n) drossete va(n) rotselair/
en(de) insgelijcx bijden meye(r) van haecht gewese(n)/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden nyet en compareert ten opstaene smeyers/
en(de) der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydde(n) houde(n)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es In scampno augusti xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters