SAL7384, Akte: V°116.1 (200 van 1041)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°116.1  
Act
Datum: 1490-08-31

Transcriptie

2018-11-29 door fernand BERTRAND
Want jan van thiene(n) en(de) aelbrecht tants als/
geleydt sijnde nae des(er) stadt recht voir hue(r)/
wettighe gebrek(en) uut crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loven(en) tot allen den goede(n) beyde have en(de)/
erve willems en(de) jorijs van kerrebeke gebrued(er)s/
en(de) jans van kerrebeke huer(er)s brued(er)s soe wair/
die gelegen sijn hen met wille(m)me claes vorst(er)/
van des(er) stadt alle deselve goede bynne(n) d(er)/
stadt en(de) vrijheit va(n) loven(en) behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) der weduwe(n) des voirs(creven) jorijs/
wijle(n) kerrebeke dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
doen besceyden oft zij huer dair tege(n) hadde/
willen oppone(re)n Aldair zij op hede(n) als ten/
verstreken(en) daighe nyet gecompareert en is/
noch procur(ator) van hue(re)n wege(n) hem dair/
tege(n) oppone(re)nde de voirs(creven) jan en(de) aelbrecht altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe/
hebbe(n) scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij cleernissen des voirs(creven) willems/
claes vorst(er)s behoirlijck gebleke(n) heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ghe en(de) dach besceydinghe geschiet/
te zijne gewesen voir een vonnesse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) jans en(de) aelbrechts/
nyet en compareert ten opstaene smeyers/
en(de) der scepen(en) datme(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne en(de) aelbrecht(en)/
houde(n) soude inde macht van hue(re)n beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n) also verre alst noch/
voir scepen(en) comen es In scampno augusti ultima
Nagekeken doorGreet Stevens , Jos Jonckheer
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2014-09-02 door Dieter Peeters