SAL7384, Act: V°145.2-R°146.1 (239 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°145.2-R°146.1  
Act
Date: 1490-09-18

Transcription

2019-01-18 by fernand BERTRAND
Want henry de gheest als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den ghene(n)/
beyde have en(de) erve jehan le fanetrop? soe wair/
die gelegen sijn hem met eene(n) open(en) placate van/
des(er) stadt gescreve(n) aen alle officie(re)n oft hue(re)n/
stedehoude(re)n alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) jehan le fanetrop? en(de)/
bauduwijne henry le viele dach van rechte/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair tege(n)/
hadde(n) wille(n) oppone(re)n Aldair zij op heden als/
ten verstreken(en) daighe niet gecompareert en/
zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hem dair/
tegen oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij cleernissen pauwels bierman/
des(er) stadt bode behoirlijck hadde gebleke(n)/
dexecucie en(de) leveri(n)ghe van desen gesciet/
te sijne [alleene] bijden meye(r) van meilain? gewesen/
voir een vonnesse wair de wederpartie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert/
ten opstaene smeyers ende der scepen(en) datme(n)
//
den selven geleydden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
septembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters