SAL7384, Act: V°149.3 (255 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°149.3  
Act
Date: 1490-09-23

Transcription

2019-01-17 by fernand BERTRAND
Nae dien dat m(ar)griete weduwe jans wijle(n) noel/
met drie behoirlijcke rastemente(n) die zij gedoceert/
heeft met peysman vorste(r) gevolcht heeft op zeke(re)/
haefflijcke goed(en) wesen(de) bynne(n) hue(re)n huyse en(de)/
wijle(n) toebehoiren(de) d(er) weduwe(n) arnts wijlen/
machiels van libbeke en(de) sij hue(r) schult bij scepen(en)/
vonness(en) t(er) manissen smeyers gecleert bij eede/
gedragen(de) vierthien rinsscheguld(en) en(de) xiiii(½) st(uvers)/
sond(er) de coste(n) ind(er) saken geloopen Soe hebben de/
scepen(en) van loven(en) ind(er) sake(n) gemaent nae dat/
genoech kynlijck es geweest dat de broed(er) als/
naiste erfgename d(er) voirs(creven) weduwe(n) machiels/
van desen vervolge gewairschout heeft geweest/
en(de) tege(n) de voirs(creven) weduwe noels d(air)o(m)me onlancx/
voe(r) den raide vand(er) stadt heeft geweest gewese(n)/
voir een vonnesse dat de selve weduwe noels/
de voirs(creven) gerasteerde goede vercoepe(n) en(de) ten hoochste(n)/
bringe(n) sal en(de) hue(r) wettige geve(r)ificeerde gebreke(n)/
voirs(creven) d(air)aen neme(n) bij alsoe oft d(air)overt dat sijt/
wederke(re)n sal en(de) gebrect dair dat sij sal moege(n)/
voirt volge(n) met rechte In scampno p(rese)ntibus/
lyefkenrode kersmake(re) hoeve(n) buetsele scabinis/
septembr(is) xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters