SAL7384, Act: V°152.3-R°153.1 (262 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°152.3-R°153.1  
Act
Date: 1490-09-25

Transcription

2019-01-15 by fernand BERTRAND
Want arndt hanckart als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) ond(er) den ande(re)n tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve joes wijlen de becke(re) lijsbetten/
wijlen vanden dijcke zijnd(er) huysvrouwe(n) en(de) gheerts
//
wijlen vand(en) panhuyse soe wair die gelegen sijn ind(er)/
stadt van loven(en) oft bynne(n) d(er) vrijheyt d(er) selv(er) hem met/
ja(n)ne de putte(re) vorst(er) van des(er) stadt alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) ja(n)ne van hoelair/
als erfgename des voirs(creven) wijlen joes en(de) sijnd(er) huysvr(ouwe)/
dach van rechte oft zij hen d(air)tegen hadde(n) wille(n) oppone(re)n/
doen besceyden te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige nyet gecompareert in es [zijn] noch procur(eur) van sijne(n) [hue(re)n]/
wege(n) hem d(air)tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleydd(en) altijt/
compare(ren)de en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebbe(n) scepen(en)/
van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat de voirs(creven) vorst(er)/
behoirlijck gecleert heeft de voirs(creven) leveringhe en(de)/
dach besceydinghe geschiet te sijne gewesen/
voir een vonnesse Wair de wederpartie/
des voirscreven(en) geleydden nyet en compareert/
ten opstaene smeyers ende der scepenen/
dat men den selven geleydden houden/
soude inde macht van sijnen beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) come(n) es In scampno septembr(is) xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters