SAL7384, Act: V°156.4 (271 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°156.4  
Act
Date: 1490-09-30

Transcription

2019-01-22 by fernand BERTRAND
Item henry francquart poirte(r) van des(er) stadt/
die hadde doen ontslaen zeke(r) hout hem toebe/
hoi(r)ende dwelck de meye(r) van s(in)te aechte(n) rode/
hadde beslage(n) ten v(er)sueke he(re)n jans van gave(re)/
voir enige kue(re)n oft brueke(n) die hij hem eysschen(de)/
mocht sijn heeft hem op heden te rechte gep(rese)nteert/
tege(n) den selve(n) he(re)n ja(n)ne In scampno septembr(is)/
ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters