SAL7384, Act: V°159.2 (277 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°159.2  
Act
Date: 1490-10-05

Transcription

2019-01-26 by fernand BERTRAND
Item aelbrecht gerits houtmercx sone als poirte(r)/
van des(er) stadt heeft hem te rechte gep(rese)nteert/
tegen den schouth(eit) van kempelant oft sijne(n) stede/
houde(r) te bergheyck van belastinge(n) die sij hem/
soud(en) hebbe(n) moege(n) oplegge(n) van dat hij ontseet/
soude hebbe(n) ghestel te verberne(n) en(de) dat hij tot/
ghestel eede gedaen soude hebbe(n) die hij niet/
gehoude(n) en soude hebbe(n) In scampno cor(am)/
scabinis p(re)dict(is)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters