SAL7384, Act: V°176.1 (317 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°176.1  
Act
Date: 1490-10-19

Transcription

2019-02-07 by fernand BERTRAND
Want katlijn mynnens weduwe jans wijlen/
van wesenake als geleydt nae des(er) stadt recht/
voir huer wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve gheerts cleynwerck soe wair die/
gelegen sijn huer met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aenden meye(r) van leefdale oft sijne(n)/
stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) doen v(er)sueken de hand(en) te doen/
lichten alle de gheene die hem de bring(er)/
va(n)d(en) selve(n) brieve noeme(n) soude oft doen noeme(n)/
en(de) deselve dach van rechte te besceyden(e)/
oft zij hen tege(n) deselve leveri(n)ghe oppone(re)n woud(en)/
tot welke(n) daghe niemant gecompareert/
en is en(de) de voirs(creven) geleyde trecht voirt v(er)socht/
Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen bij rescripte jacops van/
thieldonck gebleke(n) heeft dexecucie bij hem/
gedaen te sijne en(de) allen p(ar)tien dach besceyd(en)/
te wesen(e) nae inhoudt vand(er) selv(er) missive(n)/
gewijst hebben met vonnesse datmen den/
geleydde(n) houd(en) soude inde macht van hue(re)n/
beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
octobr(is) xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters