SAL7384, Act: V°179.3-R°180.1 (324 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°179.3-R°180.1  
Act
Date: 1490-10-20

Transcription

2019-02-14 by fernand BERTRAND
Vand(er) hueringe(n) die joh(ann)es taelmans als momboir/
vand(en) kinde(re)n gheerts broekarts gheeyscht heeft/
joese maes van xxxvii lichte gulden(en) en(de) willem(me)/
van rothem van xxvi(½) lichte guld(en) vand(en) voirs(creven)/
kinde(re)n beemden gelegen te lynthe(r) van de(sen) jae(r)/
van tnegentich gevallen d(air)af de p(ar)tien alt(ri)ceerde(n)/
mits den cortssele dat de selve huerlinge(n) meynd(en)/
hen te gescien e(m)mer alsulke(n) alsmen d(air) bove(n) ende/
beneden dede in gelijck(er) huering(en) te voird(er)/
want sij d(air)o(m)me te recht te lynthe(r) hadde(n) geweest/
tegen macande(re)n d(air) de voirs(creven) joes maes allig(eer)de/
dat joh(ann)es he(m) toegeseeght hadde te gestaen(e) ind(er)
//
hueringhen gelijck ande(re) bove(n) en(de) beneden des deylde/
hij hem den eedt den welken de selve joh(ann)es he(m)/
ov(er)gaf den welken hij ald(air) gedaen hadde t(er) p(rese)ntien/
vand(er) wet die de voirs(creven) materie van beyd(er) d(er)/
hueringe(n) en(de) cortsel in dien r(e)mitteerden voe(r) de stadt/
alhier hopen(de) alnoch d(air)mede te gestaen(e) te weten(e)/
gelijck ande(re) bove(n) en(de) beneden Es uutgesproken/
en(de) in desen get(er)mineert op de selve materie gelet/
sijnde dat sij gestaen sulle(n) te betalen de hue(r) gelijck/
men van gelijcken beempde(n) die voe(r) d(er) orloge(n)/
ald(air) verhuert hebben geweest en(de) d(air)af de hueringe(n)/
noch due(re)n bove(n) en(de) beneden gelt en(de) betaelt sond(er)/
te letten op tgene die d(air) ledich mach hebben gelege(n)/
Act(um) cor(am) h(er)meys oege sub(stitu)[to] vynck scab(inis) h(er)mans dijle/
(con)s(iliariis) et c(er)t(is) aliis octobr(is) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters