SAL7384, Act: V°184.1 (337 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°184.1  
Act
Date: 1490-10-26

Transcription

2019-02-17 by fernand BERTRAND
Want jonck(er) jan van crehain als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte va(n)/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve he(re)n jans wijlen de cherain wout(er)s/
van boille en(de) hubrechts wijle(n) mattelot soe wair die/
gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n)/
aenden baillu van ha(n)nut oft zijne(n) stadhoude(r) alle/
de selve goide behoirlijck heeft doen leve(re)n ende/
m(ijn) vr(ouwen) van holloingne librechte sotteal en(de) hubrecht(en)/
mattelot dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij/
hen d(air)tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n Ald(air) zij op heden/
als ten verstreken(en) daighe niet gecompareert en/
zijn noch procur(eur) van hue(re)n wegen hen d(air)tegen/
oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en) van/
loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rescripte/
jans de dompmartin baillu van ha(n)nut behoirlijck/
gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach besceydi(n)ge/
geschiet te sijne gewesen voir een vonnesse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en compareert/
ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydde(n) houde(n) soude inde macht van zijne(n)/
beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen es In scampno octobr(is) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters