SAL7384, Act: V°188.2 (348 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°188.2  
Act
Date: 1490-11-04

Transcription

2019-02-28 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) meest(er) joes heeft den voirs(creven) arnde sijne(n)/
zwag(er) oick getransporteert alle sijn gedeelte vand(er) bladi(n)ge(n)/
d(er) voirs(creven) goed(en) van laetwijck dongelbert en(de) d(air)omtrint/
soe wel vanden ghene(n) die ten tijde(n) va(n)d(er) uutspraken/
uut saken vand(er) selv(er) meeste(re)n joese quame(n) als die zed(er)t/
d(air)af v(er)schene(n) en(de) gecome(n) mogen sijn Ende oick de v(er)lopen(en)/
pachte(n) vand(en) voirs(creven) vier rinssche gulden(en) lijfpen(sien) die d(air)af/
noch ombetaelt moege(n) uutstaen geven(de) hem volcome(n)/
macht die te mane(n) teyssche(n) optebue(re)n tonfange(n) en(de) oft/
noot zij met rechte te vervolg(en) in melio(r)i for(ma) en(de) die/
tsijne(n) profijte te beke(re)n cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters