SAL7384, Act: V°219.2-R°220.1 (402 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°219.2-R°220.1  
Act
Date: 1490-11-23

Transcription

2019-04-23 by fernand BERTRAND
Want h(er) lodewijck van oppendorp prieste(r) religieulx/
ind(en) godshuyse van s(in)te gertruyden te loven(en) als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den/
goeden beyde have ende erve jans heymans soe wair/
die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even)/
aend(en) meye(r) van s(in)t aechte(n) rode oft zijne(n) stadhoude(r)/
Alle deselve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
en(de) den selve(n) janne heyma(n)s dach van rechte te/
compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van/
loven(en) doen besceyden oft hij hem dair tege(n) hadde/
wille(n) oppone(re)n Aldair hij op heden als ten v(er)streken(en)/
daighe niet gecompareert en es noch procur(eur)/
van zijne(n) wegen hem d(air)tege(n) oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte/
wout(er)s van boeve(n)rode? des(er) stadt bode behoirlijck/
gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach besceydi(n)ge
//
geschiet te sijne gewesen voir een vonnesse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleyden niet en compareert/
ten opstaene smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydd(en) houd(en) soude inde macht van sijne(n)/
beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen es In scampno xxiii nove(m)br(is)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters