SAL7384, Act: V°224.3-R°225.1 (415 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°224.3-R°225.1  
Act
Date: 1490-11-27

Transcription

2019-05-14 by fernand BERTRAND
Want jehan loren als man ende momboir m(ar)griete(n)/
docht(er) anthonijs wijle(n) de bye geleydt sijnde voir
//
sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve hubrechts/
wijlen le marischal jans wijle(n) le marischal ende/
wout(er)s le marischal sijns brued(er)s kinde(re)n des voirs(creven)/
hubrechts soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van maleve oft/
zijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende paeschijne(n) weduwe des voirs(creven) wijle(n)/
hubrechts ende den voirs(creven) woute(re)n le marischal dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair tege(n)/
hadden willen oppone(re)n Aldair zij op heden als ten/
verstreken(en) daige niet gecompareert en zijn noch p(ro)cu(eur)/
van hue(re)n wegen hen dair tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven)/
geleydden altijt compare(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen bij rappoirte jans vanden bossche des(er) stadt/
bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveringe/
ende dach besceydinge geschiet te sijne gewesen/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en compareert ten opstaene smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleydde(n) houd(en)/
soude inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveringe(n) alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n)/
es In scampno novembr(is) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters