SAL7384, Act: V°239.2 (439 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°239.2  
Act
Date: 1490-12-04

Transcription

2019-06-19 by fernand BERTRAND
Item t(er) meerd(er) zekerheyt den voirs(creven) henr(icke) van thiene(n)/
ende adriane de joede te doene vand(en) ontheffen d(er)/
voirs(creven) borchtocht Soe hebben de voirs(creven) willem jacops/
ende marie sijn huysvrouwe geloeft indivisim dat/
sij den selve(n) henr(icke) van thiene(n) ende ad(ri)anen de joede/
ov(er)geve(n) sulle(n) voir scepen(en) van holede alsulke(n) erfbrieff/
van sesse lichte gulden(en) te thien stuv(er)s tstuck en(de) v stuv(er)s/
als deselve marie vercrege(n) heeft bynne(n) den tijde dat/
zij weduwe was van janne wilen vos hue(re)n voirman/
op zeke(re) erfgoede(n) toebehoiren(de) arnde wijckart ende/
willem(me) baken gelege(n) inde p(ro)chie van holede te/
dyer meyni(n)gen in gevalle zij naemaels gepraempt/
oft bescadicht wordde(n) vand(er) voirs(creven) borchtocht/
van twee croene(n) lijfpen(sien) dat zij in dien gevalle/
hen mett(er) selv(er) erfrinte(n) van zesse lichte gulden(en)/
en(de) vijff stuv(er)s vand(er) voirs(creven) borchtocht met coste/
ende co(m)me(r) zij wae(re)n van rechte oft and(er)s die/
zij uut saken van dien e(n)nichssins soud(en) moege(n)/
hebben oft lijden in enig(er) manie(re)n costeloes ende/
scadeloes sulle(n) moege(n) behulpen t(er) ontlastingen/
vand(er) selv(er) borchtocht en(de) niet voird(er) cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters