SAL7384, Act: V°258.2 (475 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°258.2  
Act
Date: 1490-12-18

Transcription

2019-07-22 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) lambert del vaul heeft geconsenteert en(de)/
gewillecoert want de voirs(creven) recognitie compt spruyten(de) va(n)/
meerde(re)n so(m)men en(de) t(er) causen vand(er) pechtinge(n) h(ier)voirmaels/
bij hem ende ande(re)n sijne(n) borge(n) gedaen vand(en) goeden/
desselfs lamberts duffay doude gelegen te mont s(in)te/
andries dair voe(r) deselve lambert duffay geleydt/
es totten goed(en) desselfs lamberts del vaul ende ande(re)n/
gelijck dat blijct nov(em)br(is) xxvi li(br)[o] lxxxix in des(en) came(re)n/
staen(de) ger(e)gistreert dat de voirs(creven) lambert duffay die jonge/
mette(n) selve(n) beleyde hem sal moege(n) behulpen op dat he(m)/
belieft tege(n) den selve(n) lamb(er)de del vaul en(de) sijn goed(en) om/
de voirs(creven) recognitie voldaen en(de) vernuecht te werdde(n)/
oft opde borge(n) desselfs del vaul oft hue(r) goed(en) te p(ro)cede(re)n/
om uut saken vand(er) selv(er) pechtinge(n) en(de) beleyde de voirs(creven)/
bekinde schult int geheel te verhalen Met conditien/
dat de voirs(creven) schuld(er)s met eend(er) betalinge(n) altijt gestaen/
sulle(n) ende de voirs(creven) so(m)me betaelt sijnde oft deselve/
rinte afgequete(n) oft verstorve(n) dat dan dbeleyt en(de)/
des hij uut dien eysschen(de) soude moge(n) wesen te nyeute/
sal sijn en(de) volbetaelt Ende alle en(de) yegewelke actie/
van beleyde scepen(en) brieve(n) ende gelueften die deselve/
lambert duffay doude dairaff e(n)nichssins hebben/
mach hij den selven sijne(n) sone p(ri)us ema(ncipa)[tu(m)] hem/
mits desen geheelijck transporteert en(de) ov(er)gheeft geven(de)/
voirts den selve(n) sijne(n) sone p(ri)us ema(ncipa)[tu(m)] utsup(ra) insgelijcx/
mits desen volcome(n) macht procu(r)atie en(de) auc(tori)teyt sond(er) e(n)nich/
wed(er)roepe(n) deselve schult en(de) actie va(n) scep(enen) br(ieven) hoedanich die/
sijn h(ier)voirmaels voir scep(enen) va(n) loven(en) gepasseert Te v(er)volge(n) te/
bedinge(n) te wi(n)ne(n) te v(er)liese(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) Promitt(ens) rat(um)/
absq(ue) calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters