SAL7384, Act: V°258.3-R°259.1 (476 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°258.3-R°259.1  
Act
Date: 1490-12-18

Transcription

2019-07-18 by fernand BERTRAND
Vanden drie rasteme(n)ten dat katlijne vanden zijpe bij scepen(en)/
vo(n)nisse met joese peysman vorste(r) gecleert heeft gedaen te hebben(e)/
op seke(re) haeflijcke goede mathijs sporon van wave(re) wesen(de) ind(en)/
huyse inde cattestrate dair inne sijn wijf aflivich werdt voir/
neghen rinsgulden(en) van huyshue(re)n dair voire deselve
//
katlijne voe(r) den selven mathijse gesproke(n) hadde/
en(de) borge bleven es en(de) welke schult sij met scepen(en)/
vo(n)nisse bij hue(re)n eede gecleert heeft soe vele te gedrage(n)/
sonder de costen ind(er) saken geloepen Hebben de scepen(en)/
van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewesen dat deselve/
katlijne de selve goede vercopen en(de) ten hoechsten/
bringen sal en(de) huer wettige scult voirs(creven) d(air) afneme(n)/
gebrect dair yet dat sij voirt vae(re)n sal met rechte en(de)/
overt d(air) yet dat sij dat wed(er) kee(re)n sal In scampno/
decembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters