SAL7384, Act: V°263.3-R°264.1 (483 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°263.3-R°264.1  
Act
Date: 1490-12-22

Transcription

2019-08-06 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat coenraet le caderlier woenen(de)/
te geldenak(en) in p(rese)ntia heeft volcome(n) macht procu(r)acie/
ende auctoriteyt gegeve(n) sonder wed(er)roepen ingelbeerde
//
egnoy Om te mane(n) teysschen optebue(re)n tonfange(n) ende/
te vervolge(n) alsulke(n) xvii rinsgulden(en) eens als de stadt/
van geldenake den voirs(creven) coenrarde sculdich mach wese(n)/
uuyt saken van zeke(re)n byere ende montcosten bij hem/
gelev(er)t ende gedaen zeke(re)n ruyte(re)n van mechele(n) die/
ald(air) in tijden voirlede(n) gelegen moege(n) hebbe(n) ende/
dairaff de voirs(creven) stadt van geldenaken v(er)antwerdt/
heeft ende geloeft te betalen(e) den selve(n) conrarde/
Componen(di) quitan(ciam) dan(di) Promitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo/
cor(am) duffle hoeve(n) decembr(is) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters