SAL7384, Act: V°268.1 (492 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°268.1  
Act
Date: 1490-12-30

Transcription

2019-09-29 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) jan goessens heeft geloeft den voirs(creven)/
sijne(n) twee borge(n) dat hij bi(n)nen drie jae(re)n naistcomen(de)/
de voirs(creven) lijfpen(sien) lossen ende afquijte(n) sal mette(n) coste(n)/
ende verloepen(de) rinte(n) die bynne(n) den selve(n) drie/
jae(re)n d(air)af verschijne(n) souden moeg(en) ende deselve/
sijn twee borge(n) d(air)aff costeloes ende scadeloes houde(n)/
en(de) ontheffen alsoe dat den selve(n) genoech sal moege(n)/
wesen eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters