SAL7384, Act: V°291.2-R°292.1 (530 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°291.2-R°292.1  
Act
Date: 1491-01-14

Transcription

2019-11-12 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tusschen tusschen gheerde gheerijs aenlegge(r) t(er) eenre/
en(de) gielise de welde verweerde(r) t(er) ande(r) zijden/
als van zeke(re)n haefflijck(e) goed(en) gebleve(n) nae/
daflivicheyt he(re)n symoens haenacker prieste(r)/
cappellaen van s(in)te pet(er)s te loven(e) d(air)inne de/
voirs(creven) gheert p(re)tendeerde gericht te zijne ter/
causen van zijnd(er) zust(er) die bij hem inne woenen(de)/
was d(air)aff tande(re)n tijden de voirs(creven) gheert en(de)/
her jan de weert als executeur vergadert hadd(en)/
geweest ald(air) soe v(er)re tusschen hen v(er)accordeert/
was datme(n) uute(n) voirs(creven) goede(n) betalen soude/
alle wettige sculden die de voirs(creven) her symoen/
en(de) de voirs(creven) sijn zust(er) sculdich mochte(n) sijn bleve(n)
//
nae hue(r) aflivicheyt ende dat dair nae de voirs(creven)/
gheert alsmen deselve goede ewech doen woude/
niet te vreden en was men en soude stelle(n) borchtocht/
die voir deselve goede borge blive(n) soud(en) tot behoeff/
vand(er) schult als bove(n) Ende dat alsdoen de voirs(creven)/
her jan de weert die deselve goede ewech doen en(de)/
aenveerden woude dat hij hem teene(n) borghe stelle(n)/
soude gielise de welde ende dat deselve gielis/
d(air)voe(r) borge bleeff tott(er) so(m)men van thien rinssche/
gulden(en) eens hem des getroesten(de) tott(er) wairheyt/
ende den gene(n) die dairaff mochten weten te/
spreke(n) hopen(de) alsoe naed(er) voirs(creven) handeling(en) dat/
giel(is) voe(r) de selve so(m)me inne staen soude dairop/
de voirs(creven) giel(is) antweerden(de) heeft tselve ontkindt/
gesciet te sijne ind(er) maten voirs(creven) Als dat de wethou/
de(re)n den voirs(creven) aenlegge(r) wesen op sijne(n) thoen/
ende dien geleydt sijnde tot eene(n) zeke(re)n daige/
bij he(n) genome(n) dien oick genoech volcomende/
Es gewesen ende uutgesproken bijd(en) voirs(creven) raidt/
voir recht den voirs(creven) p(ar)tien dat de voirs(creven) giel(is)/
de welde sculdich sal sijn inne te staene voe(r) de/
voirs(creven) thien rinsschegulden(en) d(air) hij als vo(r)e voe(r)/
gesproken heeft tot behoef d(er) schult als bove(n) vand(er)/
scult behalve(n) oft hij voirt op yema(n)de in dien/
yet te volgen heeft dat hij dat sal moege(n)/
doen nae recht want hij nad(er) hant te kynne(n)/
gaff dat h(er) jan de wert hem hieraff geloeft soude/
hebbe tontheffen(e) Act(um) januarii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters