SAL7384, Act: V°325.5-R°326.1 (600 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°325.5-R°326.1  
Act
Date: 1491-02-04

Transcription

2020-02-03 by fernand BERTRAND
Nae dien dat bijden raide vand(er) stadt bij joese boesmans/
ov(er)gegeve(n) sijn zekere gescrifte(n) van gescillen tusschen hem/
en(de) ja(n)ne liebrechts wijle(n) zijne(n) zweer uuytstaen(de) van/
zeke(re)n land(en) den goidshuyse van p(er)cke toebehoiren(de)
//
ende andere pechtinge(n) bijde(n) selve(n) joese den voirs(creven)/
ja(n)ne ov(er)gegeve(n) ende deselve gescrifte(n) bijd(en) raide/
gevisiteert sijn geweest ende oick p(ar)tien gehoirt/
Es de voirs(creven) joes als op hede(n) bij sijne(n) pointe(n) bij/
hem in dien bijgeleeght ende in feyte(n) liggen(de) op/
sijne(n) thoen gewesen als van heden ov(er) acht daig(en)/
naistcomen(de) Act(um) in cons(ili)[o] opidi februarii q(ua)rta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters