SAL7384, Act: V°343.3-R°344.1 (626 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°343.3-R°344.1  
Act
Date: 1491-02-14

Transcription

2020-03-06 by fernand BERTRAND
Item jan baerts woenen(de) te he(re)nt in p(rese)ntia heeft genome(n)/
en(de) bekindt genome(n) te hebben van herma(n)ne yeve(n)/
als heyligeestmeest(er) van s(in)te jacops te loven(e) een/
stuck lants houden(de) seve(n) dachmale(n) paulo alsoet
//
gelegen es te he(re)nt opt mole(n)velt op deen ynde/
bijden reywech tusschen de goede d(er) beghijne(n)/
van arschot t(er) eenre en(de) de goede wout(er)s absoloens/
sone wijlen joes Te houden te hebben ende te/
wynne(n) van halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van ix jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel/
v(er)volgen(de) Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) drie/
mudden rocx d(er) maten van loven(e) cu(m) va(n)no et pe(n)na/
Alle jae(re) s(in)te andriesmesse apostels te betalen(e) en(de)/
te loven(e) op den spyker d(er) voirs(creven) tafelen te leve(re)n/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) lant/
den voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde wel ende loflijck/
wynne(n) houd(en) en(de) werve(n) en(de) mesten tallen drie/
jae(re)n gelijck reengenote(n) bove(n) en(de) beneden Ende/
en sal de voirs(creven) wynne tvoirs(creven) lant niet moege(n)/
hoervruchte(n) bynne(n) den drie leste(n) jae(re)n vand(en) voirs(creven)/
t(er)mijne(n) It(em) es voirweerde dat hij tvoirs(creven) lant laten/
sal tot sijne(n) afsceyd(en) bloot alsoe hij dat aenveerde(n)/
sall Ende alle dese voirweerd(en) (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) vynck/
februarii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters