SAL7384, Act: V°35.2-R°36.1 (66 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°35.2-R°36.1  
Act
Date: 1490-07-13

Transcription

2020-01-07 by fernand BERTRAND
Item peter van quaderebbe zone wijle(n) pet(er)s/
woenen(de) te quaderebbe en(de) gheert mo(m)marts/
geheete(n) de cuype(re) woenen(de) tot erps in p(rese)ntia/
hebbe(n) ghenome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben/
ongesund(er)t en(de) elck voir all van baudewijne/
jorijs als rintmeest(er) en(de) procur(ator) vand(er) cap(it)len/
der nyeuwer fundatien van s(in)te pet(er)s te loven(e)/
inden name en(de) van wegen der selv(er) cap(it)len/
de thiende der voirs(creven) cap(it)len toebehoiren(de)/
ghelegen tot erps en(de) d(air)omtrint Te houden/
en(de) te hebben van s(in)te jansmesse lestlede(n) eene(n)
//
termijn van negen jae(re)n lanck due(re)nde deen/
nae dand(er) sonder middel vervolgen(de) Te/
weten(e) dyerste [jaer] om nyet dand(er) vijff jae(re)n/
te weten(e) djair van xci en(de) xcii en(de) soe voirts/
elcx jairs om en(de) voe(r) lxx pet(er)s te xviii stuv(er)s/
den pet(er) en(de) stuv(er) te drie placc(en) brabants/
mu(n)te cours en(de) loep hebben(de) ten tijde va(n)d(er)/
betalinge(n) inde lande van brabant ende/
tseve(n)ste jair om en(de) voire lxxvii gelijcke pet(er)s/
en(de) de leste twee jae(re)n elcx jairs om en(de) voe(r)/
lxxx pet(er)s ind(er) weerden voirs(creven) alle jair te/
twee t(er)mijne(n) te betalen(e) te weten(e) deen helicht/
d(air)aff te kersmesse en(de) dand(er) helicht te s(in)te jans(mis)s[e]/
en(de) telcke(n) t(er)mijne te loven(e) te leve(re)n den voirs(creven)/
rintmeest(er) ten tijde wesen(de) quolib(e)t ass(ecu)[tu(m)] Ende/
es hier inne bevorweert zoe verre de selve thien/
deners bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne enighe schade/
aende voirs(creven) thiende hadden oft leden mits/
tempeeste van hagelslaghe oft gemeyne(n) orloghe/
dat hen dan tvoirs(creven) cap(it)le d(air)af restoer en(de)/
verguetsen doen sal gelijck ande(re) hee(re)n bove(n)/
en(de) beneden hue(re)n thiendene(re)n doen sullen/
sond(er) argelist cor(am) hoeve(n) buetsele julii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-08-28 by Dieter Peeters