SAL7384, Act: V°365.2 (666 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°365.2  
Act
Date: 1491-02-25

Transcription

2020-01-24 by fernand BERTRAND
Item deselve jouffr(ouwe) heeft geloeft ja(n)ne van bolle/
henr(icke) de weert en(de) willem(me) van lele tot behoeff/
vand(en) groote(n) gulde(n) voir huers mans beste(n) tabbart/
die zij gelost heeft ende ons(en) vrouwen toebehoirde/
sesse rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck bone mo(ne)[te]/
p(ro)nu(n)c cursu(m) h(abe)nt(is) tderdel d(air)aff te paessche(n) tderdel/
d(air)af te sinxen(en) en(de) tderdel ts(in)t jansmesse al naistc(omende)/
te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende oick hue(re)n man/
nu sijnde te bringen(e) en(de) hem te doen hier voe(r)/
v(er)lonen gelijck vo(r)e cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters