SAL7384, Act: V°368.2 (675 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°368.2  
Act
Date: 1491-02-26

Transcription

2020-04-21 by fernand BERTRAND
Item henry de ca(m)bier poirte(r) van des(er) stadt die/
hadde doen ontslaen met eene(n) brieve van des(er)/
stadt zeke(re) sijn goede die beslagen wae(re)n ten/
versueke vand(en) dorpe van baler heeft hem/
op heden te rechte gep(rese)nteert tege(n) deselve van/
baleer In scampno februarii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters