SAL7384, Act: V°419.2-R°420.1 (759 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°419.2-R°420.1  
Act
Date: 1491-03-22

Transcription

2020-07-17 by fernand BERTRAND
Want henrick van raveschote als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle(n)/
den goeden beyde have ende erve henricx/
van pulle soe wair die gelegen sijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende(n)/
meye(r) van werchte(r) oft zijne(n) stadhoude(r) te/
wackerzeele alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) bezund(er)t xxiiii hollansguld(en)/
die arnt van hove tot wackerzeele wynne/
des voirs(creven) henricx van pulle in hueri(n)gen/
en(de) te pachte houden(de) es van zeke(re) beemden/
ende lande(n) de(n) selve(n) henricke va(n) pulle toebehoiren(de)
//
ende den voirs(creven) henricke van pulle en(de) arnde/
van hove dach van rechte te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden oft zij hen dair tegen hadde(n) wille(n)/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige nyet gecompareert en zijn noch procur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rappoirte jans vand(en) bossche/
des(er) stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveringe en(de) dach besceydinge gesciet te sijne/
gewesen hebben voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleydden/
houden soude inde macht van sijne(n) beleyde scep(enen)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es In scampno martii xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters