SAL7384, Act: V°426.1 (771 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°426.1  
Act
Date: 1491-03-26

Transcription

2020-07-27 by fernand BERTRAND
Want jan van oucle al(ia)s mariss(en) als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) ond(er)/
den ande(re)n tot allen den goede(n) beyde have/
en(de) erve yde vand(er) hagen weduwe wout(er)s/
wijlen haveloes soe wair die gelegen sijn/
ind(er) stadt van loven(e) oft bynne(n) d(er) vrijheyt/
d(er) selv(er) hem met joese peysman vorste(r) van/
des(er) stadt alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n en(de) d(er) voirs(creven) yden dach van rechte/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) doen besceyden oft zij huer d(air) tegen/
hadde willen oppone(re)n Aldair zij op heden/
als ten verstreken(en) daige nyet gecompareert/
en es noch procur(eur) van hue(re)n wegen den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
cleernissen des voirs(creven) joes peysman behoirlijck/
gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach/
besceydinge gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydd(en)/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) es In scampno martii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters