SAL7384, Act: V°426.2-R°427.1 (772 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°426.2-R°427.1  
Act
Date: 1491-03-26

Transcription

2020-07-27 by fernand BERTRAND
Want jan bouwens als procur(eur) jans vand(er)/
messien die geleydt es nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goede(n)/
beyde have en(de) erve jans wijle(n) vande(n) broecke/
ende laureys wijle(n) vanden broecke soe wair/
die gelegen sijn hem met brieve(n) van deser/
stadt gescreve(n) aende(n) meye(r) van holede oft/
zijne(n) stadhoude(r) ald(air) Alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende merten(en) vyncx ende
//
gheerde bastijns dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden oft zij hen dair tegen hadden willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige nyet gecompareert en zijn noch procur(eur)/
van hue(re)n wegen de voirs(creven) procur(eur) altijt comp(ar)e(re)nde/
ende trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij rappoirte thiebouts steenweeghs d(er) stadt/
bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach besceydinge gesciet te zijne gewese(n) hebbe(n)/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden nyet en compareert ten opstaen(e) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) de(n) selve(n) geleydd(en) houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) come(n) es In scampno martii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters