SAL7384, Act: V°439.2-R°440.1 (796 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°439.2-R°440.1  
Act
Date: 1491-04-08

Transcription

2020-09-03 by fernand BERTRAND
Nae dien dat andries van voshem behoirlijck/
heeft gevolght op een huys ende hoff gelegen aende/
dorpstraetvesten wijlen toebehoiren(de) daneele van/
voshem en(de) alsnu den heylige(n)gheest naist d(er) beckerien/
ald(air) opden hoeck staende t(er) poirte(n) wert aene/
Ende dat voir thien rinsgulden(en) erffelijck/
lest v(er)schene(n) ten valdage(n) nae uutwijs(en) d(er)/
scepen(en) br(ieven) d(air)aff sijnde Soe heeft deselve ald(air)/
afgepant opden voirs(creven) zijne(n) pant een peert/
met joese peysman vorste(r) om tot zijnd(er) betaling(en)/
vand(en) voirs(creven) rinte(n) te geraken dwelck deselve/
andries op heden behoirl(ijck) heeft gethoent Bege(re)nde/
en(de) versueken(de) aenden meye(r) dat hij d(air)aff den/
scepen(en) mane(n) woude hoe hij tot sijnd(er) betaling(en)/
soude moege(n) gerake(n) aend(en) voirs(creven) pant bij hem/
als vo(r)e gepant D(air)op deselve scepen(en) des gemaent/
sijnde bij den meye(r) gewesen hebben datmen/
tvoirs(creven) afgepant peert ald(air) tegewoirdich gethoent/
sijnde v(er)coepe(n) soude en(de) ten hooghste(n) bringe(n) op
//
alsoe oft d(air) ov(er)de dat hij dat wed(er)ke(re)n soude/
Ende oft dair gebrake dat de clage(r) voirt soude/
moege(n) va(r)en nae recht alsoe dat behoe(re)n soude/
cor(am) duffle lyefkenrode april(is) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters