SAL7384, Act: V°440.2-R°441.1 (799 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°440.2-R°441.1  
Act
Date: 1491-04-12

Transcription

2020-09-03 by fernand BERTRAND
Item s(er)vaes helscheviers voir hem en(de) sijn mede p(ar)tie hier/
o(m)me ind(er) submissien begrepe(n) absent sijnde die hij hier/
inne heeft geloeft te vervange(n) es come(n) op heden voir scepen(en)/
van loven(e) hier nae bescreve(n) opdoen(de) hoe den segge(re)n ald(air) bij/
he(m) en(de) sijnd(er) medep(ar)tien genome(n) nyet gelegen en soude sijn/
te verstaene totten beslichte van rechte vand(en) differe(n)te(n) ald(air)/
geruert Ende alsoe noempde hij in huer stadt voir segge(re)n
//
van sijnd(er) en(de) sijnd(er) medep(ar)tien sijde(n) he(re)n janne boeyen p(er)soen/
van werchte(r) en(de) joha(n)nese van helmont gelijck dat nae/
uutwijss(en) d(er) selv(er) submiss(i)[en] [gescied(en)] mochte Promitt(ens) rat(um) cor(am) buetsele/
vynck ap(ri)lis xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters