SAL7384, Act: V°471.3-R°472.1 (844 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°471.3-R°472.1  
Act
Date: 1491-04-27

Transcription

2020-10-13 by fernand BERTRAND
Item magriete van meerhout weduwe jans wile(n)/
bollarts t(er) eenre ende jan van velthem kynne(n) en(de) lijd(en)/
mits desen hoe dat sij bij tussche(n) spreken(e) en(de) v(er)eeni(n)g(en)/
van meeste(re)n henr(icke) van ev(er)ghem goerde bubbelere/
en(de) ja(n)ne reynwitt(en) gezworen(en) stadmeest(er)s v(er)eenicht/
ende v(er)accoerdeert sijn van alsulke(n) diffe(re)nte(n) als/
zij tegen malcande(re)n uutstaen(de) hadd(en) van eend(er)/
gueten tussche(n) heu(re)r beyd(er) erve ende huysen liggen(de)/
neve(n) een inde dorpstrate dairaf deselve guete
//
liggen(de) es op thuys ende zijde des voirs(creven) jans d(er) pointe(n)/
h(ier)nae volgen(de) die zij malcande(re)n geloeft hebbe(n) tond(er)houd(en)/
te weten(e) dat de voirs(creven) jan sculdich sal sijn die goete/
te leggen(e) ende te ond(er)houden(e) tot eeuweg(en) daige(n) van/
goed(er) reparatien alsoe dat d(er) voirs(creven) weduwe(n) noch/
hue(re)n nacomeling(en) egheen ongebruick scade noch/
acht(er)deel d(air)af en gebue(re) en(de) sal deselve dwater/
comen(de) inde selve guete moeten leyd(en) ende doen/
leyd(en) alsoe dat tselve valle en(de) come op sijn erve/
ende dat oick der selv(er) magriet(en) noch hue(re)n naco/
meling(en) in toecomen(de) tijd(en) egheen hind(er) en sij It(em) sal/
deselve magriete ende hue(r) nacomeling(en) tot eeuwig(en)/
daig(en) moete(n) ond(er)houd(en) een guete ond(er) een struelen/
dack ald(air) staen(de) huer toebehoiren(de) gelegen inde selve/
dorpstrate van hue(re)r scouwen acht(er)werts ten hove/
werts aene tot hue(re)n coste ende laste en(de) dwat(er) d(er) selv(er)/
guet(en) moet(en) vallen ende bij huer geleydt werdd(en)/
ov(er) huer erve sond(er) acht(er)deel vand(en) erve des voirs(creven)/
jans oft sijne(n) nacomeling(en) It(em) oft gebuerde dat/
de voirs(creven) jan oft sijn nacomeling(en) sijn guete ald(air) d(air)aff/
bove(n) geruert es niet en ond(er)hielde de voirs(creven) magriete/
oft hue(r) nacomeling(en) en led(en) d(air)bij acht(er)deel in huer/
erve oft huys(e) soe sal deselve jan en(de) sijn nacomeling(en)/
d(er) voirs(creven) magriet(en) dat ongebruick en(de) huer scad(e)/
in dien t(er) stont moet(en) bete(re)n en(de) opleggen alsoe dat/
huer genoech sal moeg(en) wesen en(de) hue(re)n nacomers/
It(em) want de voirs(creven) stadmeest(er)s bevond(en) hebbe(n) dat/
de woeni(n)g(e) d(er) voirs(creven) magriete(n) toebehoiren(de) over/
hengt ende oick een scouwe d(er)selv(er) toebehoiren(de) d(air)af/
den voirs(creven) ja(n)ne nocht(er)tijt luttel acht(er)deel inne/
gelege(n) es ende tselve in toecomen(de) meer crincte/
en(de) ov(er)quame soe sal zij oft hue(r) nacomeling(en) dat/
moete(n) bete(re)n en(de) sculdich sijn te bete(re)n alsoe dat/
den selve(n) genoech sal moege(n) wesen tallen tijde(n)/
alse dat geboirde en(de) noot sal moege(n) wesen cor(am)/
lyefkenrode pynnock aprilis xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters