SAL7384, Act: V°504.2 (902 of 1041)
Search Act
previous | next
Act V°504.2  
Act
Date: 1491-05-19

Transcription

2020-11-21 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat reyner reyniers wonen(de) s(in)t/
jor(ijs) te wynge in p(rese)ntia heeft geconstitueert gesedt/
volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt geg(even) jacoppe/
wittemans en(de) willem(me) van lele aut Alle(n) sijn sake(n) (et)c(etera)/
Te verwa(r)en in melio(r)i for(ma) Promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) duffle hoeve(n) maii xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters