SAL7384, Act: V°516.2 (920 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°516.2  
Act
Date: 1491-05-26

Transcription

2020-12-22 by fernand BERTRAND
Item aernt de scoesitte(re) al(ia)s de hovemake(re) metsere/
t(er) eenre en(de) heylwich van soete(n)dale weduwe henricx/
wijle(n) vand(er) most briede(r) t(er) ande(r) zijd(en) in p(rese)ntia van/
scepen(en) staen(de) hebben bekint te weten(e) de voirs(creven) aernt/
dat hij genome(n) heeft tot sijne(n) laste te maken(e)/
aende stadt veste(n) van loven(e) alsulken roye muers/
d(air) deselve wijlen henr(ic) inne gehoud(en) es geweest/
die te volbringen(e) nae uutwisen(e) d(er) stadt boeke/
d(air)van sijnde en(de) mentie maken(de) om en(de) voe(r) een/
so(m)me van pe(n)ni(n)gen te weten(e) xxvii rinsgulden(en)/
eens te xx stuv(er)s den guld(en) loepen(de) munt(en) die de/
voirs(creven) weduwe den voirs(creven) aernde uut saken van/
dien geloeft heeft te betalen(e) te weten(e) deen hellicht/
want deselve arnt mits desen bekint de pe(n)ni(n)g(en)/
vand(er) eend(er) hellicht d(er) so(m)men voirs(creven) gehave(n) te hebben(e)/
Ende al opde vorw(er)de ende co(n)ventien naebescr(even)/
ind(er) mate(n) die bijd(en) voirs(creven) wijle(n) henr(ic) in sijne(n)/
tijde geconcipieert sijn geweest en(de) den voirs(creven) arnde/
op nede(re)n tselve werck om de voirs(creven) so(m)me gevalle(n)/
en(de) gebleve(n) es h(ier)nae volgen(de) van woerd(e) te woerd(e)/
de selve cedulle die p(ar)tien voirs(creven) bekint hebben/
ende geloeft malcande(re)n sond(er) fraud(e) en(de) argelist/
te voldoen(e) alsoe dat genoech zij /
Addendum/
Ar(nol)[d(us)] scoesitte(re) (con)se(n)/
siit deleri no(vembris)/
x ult(ima) a(nn)[o] xcvii/
meester jan berthens/
als ma(n) en(de) mo(m)boir/
heilwig(en) va(n) zoete(n)dale/
heeft [oic] geco(n)senteert dit/
te nyeute gedaen te/
wordden
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters