SAL7384, Act: V°528.3-R°529.1 (931 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°528.3-R°529.1  
Act
Date: 1491-05-28

Transcription

2020-12-28 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat jan van espent woenende/
tantwerpen peet(er) bruystens al(ia)s van belanden(en) wonen(de)/
inde p(ro)chie van oirschot b(ar)telmeeus bruystens wonen(de)/
te loven(e) ende lodewijck bruystens al(ia)s van belanden(en)/
wonen(de) te belanden(en) in p(rese)ntia hebbe(n) geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht procu(r)atie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n)/
he(re)n henricke van belanden(en) prieste(r) willem(me) meest(er) jans/
woenen(de) te ghempe jacoppe witteman willem(me)/
van lele pete(re)n otten woenen(de) te halen joese/
smeyers woenen(de) te cortelke woute(re)n geldens oick/
woenen(de) te cortelke aut Om te moege(n) vercoepen ofts/
noot zij eyken scaerhout en(de) erffelijcheyt vand(en) goede(n)
//
hen tsamen onverdeylt toebehoiren(de) gebleve(n) ende/
verstorve(n) bij ende nae de doot ende aflivicheyt/
geldolfs wijle(n) vande(n) schelve hoedanich die sijn/
wair ende tot wat plaetssen deselve goede gelege(n)/
sijn oft bevonden sullen moege(n) wordden e(m)mer tott(er)/
so(m)men toe van tachtentich rinsgulden(en) en(de) niet voirde(r)/
Ende voirt meer alle hue(r) saken q(ue)stien ende geschille(n)/
die sij alsnu tsame(n) oft bezund(er)t uutstaen(de) hebben oft/
namaels hebben sullen moegen uut saken vand(er) selv(er)/
versterffenissen voir alle gerichten geestelijck en(de) weerl(ijck)/
tegen wien dat zij Alle hue(r) jairguld(en) sculd(en) chijs(en)/
rinten pachten opcomi(n)gen en(de) vervallen goede beruerl(ijck)/
ende omberuerlijck hoedanich die sijn wair die/
gelegen sijn oft bevonde(n) sullen moegen wordden/
Te verwa(r)en te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfang(en)/
dair voe(r) te panden te daigen te beleyde(n) rasteme(n)t(en)/
te doen leggen die met rechte texeque(re)n ende/
te v(er)volgen te bedingen te wynne(n) te v(er)liesen Alle/
gescriften en(de) libellen ov(er) te geve(n) ende te neme(n) te/
replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) componen(di) quitan(ciam) dan(di) (et)c(etera)/
Et g(e)n(er)alit(er) et spe(ci)alit(er) cum p(otes)tate substituen(di)/
Promitten(tes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)/
/ Addendum/
Non t(ra)da(tur) a(li)cui/
q(uam) ludovico bruyste(n)s/
et b(ar)tho(lomeo) bruystens/
p(ar)it(er) de (con)s(en)su d(i)c(t)i ludo(vi)[ci]/
b(ar)tho(lome)us bruystens/
h(abetu)r
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters