SAL7384, Act: V°543.2 (963 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°543.2  
Act
Date: 1491-06-07

Transcription

2021-01-11 by fernand BERTRAND
De questie geport tussche(n) goirde de wairzege(re)/
ende willem(me) [vacat] beyde zeeg(er)s t(er) eenre/
ende pete(re)n de beckere scrij(n)make(r) t(er) ande(re) van zeke(re)n/
pijne(n) en(de) arbeyde(n) die zij pete(re)n noch eysschte(n) van/
zagen(e) gedragen(de) drie rinsgulden(en) i stuv(er) d(air)op zij/
bekynde(n) ontfange(n) te hebben(e) twee rinsgulden(en)/
alsoe dat hen gebraken soe zij seyde(n) xxi stuv(er)s/
D(air)op pet(er) meynde hen betaelt en(de) ov(er)betaelt te zijne/
nae gelegenth(eit) van tghene des zij he(m) gezaecht hadd(en)/
dat bove(n) de acht hondert niet en gedroech d(air)aff/
men int gemeyne niet meer en gaff dan vier stuv(er)s/
vand(en) hond(er)t ende soe hadde hij meer betaelt dan/
zij verdient hadden wel acht stuv(er)s d(air) voe(r) hij/
meynde van hen gezaecht te hebben noch eenen/
balck des zij niet gedaen en hadden ende den/
welcken hij ande(re)n bij hue(re)n gebreke(n) hadde moete(n)/
doen zagen Dair tegen zij meynden met hue(re)r/
eedt den arbeyt te halen Seyden oick dat zij/
in dachhue(re)n hadde(n) gezaecht ende niet metten/
hondert ende wouden alsoe hue(re)n arbeyt hebbe(n)/
Sijn p(ar)tien van des(er) questien gestelt voe(r) de/
geswoirne(n) vand(en) ambachte om d(air)af bij he(n) informac(ie)/
genome(n) vand(er) gelegenth(eit) vand(en) arbeyd(en) d(air)inne/
p(ar)tien te beslichten In cons(ili)[o] opidi oeghe sub(stitu)[to]/
burg(imagistr)[o] grave(n) naus(nydere) (con)s(iliariis) et aliis p(rese)ntib(us) junii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters